Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Ministra Edukacji i Nauki na rok 2021/2022

W dniu 17.05.2022 r. podczas Rady Wydziału nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów studentkom i studentom, którym Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendium za znaczące osiągnięcia.

Kierunek Biotechnologia:

  • Aleksander Gryciuk
  • Joanna Kawalec

Kierunek Technologia Chemiczna:

  • Aleksandra Bandzerewicz
  • Marta Borecka
  • Jakub Cyniak
  • Ewa Dutkowska
  • Aleksandra Kosińska
  • Piotr Krajewski
  • Michalina Perron

Przy rozpatrywaniu wniosków w tej edycji zastosowano nowe podejście do wyłaniania kandydatów do stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych, polegające na przyznawaniu stypendiów w równej liczbie w ramach poszczególnych dyscyplin. Ustalono, że w danej dyscyplinie naukowej przyznaje się nie więcej niż 18 stypendiów, co oznacza że studenci konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie w ramach całej dziedziny.    

W przypadku wystąpienia niewykorzystanych miejsc w rankingu danej dyscypliny, mogły być one przeznaczone dla kandydatów z innych dyscyplin naukowych zaliczanych do tej samej dziedziny nauk.

Stypendium Ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.

Więcej informacji: 

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem