Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej poszukuje osoby na stanowisko Kierownika dziekanatu

W zakresie obowiązków będzie kompleksowe zarządzanie Dziekanatem Studenckim na Wydziale Chemicznym:

 • zapewnienie właściwego funkcjonowania dziekanatu na Wydziale Chemicznym;
 • organizowanie pracy w podległej jednostce, w szczególności przydzielanie pracownikom zadań do wykonania, koordynowanie ich pracy oraz kontrolowanie jej przebiegu i efektów;
 • nadzorowanie i kontrola prawidłowości i terminowości realizacji zadań w podległej jednostce;
 • nadzorowanie obiegu i przechowywania dokumentów w podległej jednostce;
 • monitorowanie zmian w przepisach kształtujących zadania jednostki organizacyjnej;
 • nadzorowanie prowadzenia w podległej jednostce obowiązującej sprawozdawczości (POLON).

  
Wymagane stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe;
 • wymagane doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat pracy w dziekanacie;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office, USOS;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzkim;
 • zaangażowanie w pracę oraz dyspozycyjność;
 • wysoka kultura osobista i zdolności komunikacyjne;
 • sumienność i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległych współpracowników;
 • umiejętność współpracy i kierowania dużym zespołem, radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz bezkonfliktowego rozwiązywania problemów;

  
Oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce publicznej;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość udziału w szkoleniach ukierunkowanych na dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji;
 • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz oferty socjalnej skierowanej do pracowników PW.

   
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny) drogą elektroniczną na adres: aldona.zalewska@pw.edu.pl, w terminie do 29 marca 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem