Złoty Medal Chemii 2023

Trwa nabór zgłoszeń do 13. edycji prestiżowego konkursu Złoty Medal Chemii 2023. Młodzi chemicy mogą przesyłać swoje prace do 14 października br.

Organizatorem Konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie we współpracy z firmą DuPont – jednym z czołowych koncernów chemicznych na świecie. 
   

Zasady zgłaszania 

Do konkursu można zgłosić prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym, jak również aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce, w roku akademickim 2022/2023.

Prace na konkurs można przesyłać za pośrednictwem strony www.zlotymedalchemii.pl.
    

Nagrody

Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma zaś 5 tys. złotych, a Brązowego2,5 tys. złotych.

Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia od firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych każde. 

Wszyscy finaliści będą mogli ubiegać się o staż naukowy w IChF PAN oraz zyskają możliwość bezpłatnej realizacji badań w jego laboratoriach.
   

Terminy

  • 7 listopada 2023 – ogłoszenie listy finalistów 
  • 21 listopada 2023 – prezentacje finalistów
  • 14 grudnia 2023 – ogłoszenie końcowych wyników konkursu.

   
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  

(Źródło: www.zlotymedalchemii.pl)

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem