#zawsze ciekawi... – nowy bezpłatny program PW dla szkół średnich

Zapraszamy grupy szkolne z liceów i techników do udziału w projekcie #zawszeciekawi. Projekt stwarza możliwość odwiedzin na Wydziałach PW oraz udziału w specjalnie przygotowanych wykładach, warsztatach i pokazach. Dla uczniów to również okazja, żeby przekonać się, co to znaczy studiować na Politechnice Warszawskiej.

  
Pierwsza edycja projektu #zawszeciekawi trwa od marca do maja 2023 roku
Na Wydział Chemiczny PW zapraszamy już 31.03.2023 r.

  
Na spotkania obowiązują zapisy»
Zgłoszenia przyjmowane są tylko od nauczycieli (opiekunów grup szkolnych).
  

Program spotkania na Wydziale Chemicznym PW

31 marca
godz. 9:15-11:30
#zawszeciekawi...
chemii

09:15-09:45 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

09:45-10:00 – Prezentacja oferty studiów inżynierskich

10:00-10:30 – Wykład „Co piszczy w komórkach, czyli rzecz o miniaturowych bateriach”

10:30-11:30 – Prezentacja i pokazy kół naukowych: Flogiston i Herbion   

Wydział Chemiczny

Gmach Chemii

ul. Noakowskiego 3

Audytorium im. prof. J. Zawadzkiego

   
Regulamin programu PW dla szkół #zawszeciekawi (pdf, 152,73 kB)

  
Pełne zestawienie spotkań oferowanych w ramach programu dostępne jest na stronie: 

https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Nowy-bezplatny-program-PW-dla-szkol-srednich

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem