Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Sokołowskiej

Termin:

24.10.2022 r., godz. 15:15

  
Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

  
Tytuł rozprawy: 

OPRACOWANIE MIKROSYSTEMU PRZEPŁYWOWEGO LAB-ON-A-CHIP DO TWORZENIA I FUNKCJONALNEJ ANALIZY MODELU WYSPY TRZUSTKOWEJ W WARUNKACH FIZJOLOGICZNYCH I CUKRZYCY TYPU 2

  
Promotorzy rozprawy:   

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
  • prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

  
Recenzenci: 

  • dr hab. Iwona Grabowska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
  • prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
  • dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof.uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Chemii

  
Załączniki:

Rozprawa doktorska Patrycja Sokołowska

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem