Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Dąbrowskiego

Termin:

20.11.2023 r., godz. 15:15

  
Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

  
Tytuł rozprawy: 

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD ROZDZIELANIA SPRZĘŻONYCH ZE SPEKTROMETRIĄ MAS DO IDENTYFIKACJI BARWNIKÓW ORGANICZNYCH

  
Promotor rozprawy:   

  • dr hab. inż. Katarzyna Lech, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny 

  
Recenzenci: 

  • prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
  • dr hab. Tomasz Sawoszczuk, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

    
Rozprawa oraz recenzje zamieszczone są w BIP PW:

https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-do-30-kwietnia-2019-r/Dyscyplina-nauki-chemiczne-dziedzina-nauk-scislych-i-przyrodniczych/2023/mgr-inz.-Damian-Dabrowski

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem