Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Kukielskiego

Termin:

24.11.2023 r., godz. 13:15

  
Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

  
Tytuł rozprawy: 

WPŁYW FUNKCJONALIZACJI TLENKU GRAFENU NA WŁAŚCIWOŚCI DYSPERSJI CERAMICZNYCH I OTRZYMYWANYCH Z NICH KOMPOZYTÓW CERAMIKA-GRAFEN

  
Promotorzy rozprawy:   

  • dr hab. inż. Paulina Wiecińska, profesor uczelni, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska 
  • dr inż. Anna Więcław-Midor, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska   

  
Recenzenci: 

  • prof. dr hab. Władysław Janusz, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr hab. inż. Waldemar Pichór, profesor uczelni ,Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • dr hab. inż. Julita Smalc-Koziorowska, Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk

    
Rozprawa oraz recenzje zamieszczone są w BIP PW:

https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Chemiczna/Kukielski-Michal

      

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem