Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Wojciechowskiego

Termin:

25.11.2022 r., godz. 13:15

  
Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

  
Tytuł rozprawy: 

SYNTEZA, FUNKCJONALIZACJA I FOTOKATALITYCZNE WŁAŚCIWOŚCI DWUWYMIAROWYCH KRYSTALICZNYCH WĘGLIKÓW TYTANU

  
Promotorzy rozprawy:   

  • prof. dr hab. inż. Wanda Ziemkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

  
Recenzenci: 

  • dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
  • prof. dr hab. Magdalena Skompska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

  
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.   

   
Załączniki:

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem