Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Patkowskiego

Termin:

1.12.2022 r., godz. 12:15

  
Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

  
Tytuł rozprawy: 

KATALIZATORY KOBALTOWE DO SYNTEZY AMONIAKU OSADZONE NA WYBRANYCH TLENKACH METALI ZIEM RZADKICH

  
Promotorzy rozprawy:   

  • dr hab. inż. Raróg-Pilecka Wioletta, prof. uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
  • dr inż. Zybert Magdalena, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

  
Recenzenci: 

  • dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. uczelni, ZUT w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  • dr hab. inż. Marek Inger, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Puławy, Instytut Nowych Syntez Chemicznych

  

Streszczenie oraz recenzje umieszczone są na stronie Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna:

https://www.ichip.pw.edu.pl/Wydzial-Inzynierii-Chemicznej-i-Procesowej/Nauka/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Chemiczna-PW

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem