Zaproszenia na obrony rozpraw doktorskich

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ilony Jurek

Wpływ ekstraktów roślinnych bogatych w saponiny na właściwości modelowych warstw biologicznych

8 lipca 2022 r., godzina 13:15

Opublikowano: 23.06.2022

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem