Habilitacje

Habilitacje (przewody wszczęte przed 30.04.2019)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych (dyscypliny: chemia i technologia chemiczna) i w dziedzinie nauk technicznych (dyscyplina technologia chemiczna).

  1. Przewody habilitacyjne prowadzone na Wydziale Chemicznym PW
  2. Stopnie doktora habilitowanego nadane na Wydziale Chemicznym PW od 1.01.2000
  3. Postępowanie w celu nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych i nauk technicznych na Wydziale Chemicznych PW

Habilitacje (postępowania wszczęte po 01.10.2019)

Politechnika Warszawska posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne (stopień nadawany przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Chemiczne) oraz w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna (stopień nadawany przez Radę Naukową Dyscypliny Inżynieria Chemiczna).

  1. Prowadzone postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  2. Nadane stopnie doktora habilitowanego
  3. Zalecenia sposobu oceny dorobku naukowego przy przewodach habilitacyjnych
  4. Wewnętrzny tryb prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  5. Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (.pdf) (Uchwała Senatu nr 66/L/2020)
  6. Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (link do strony Rady Doskonałości Naukowej)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem