Nadane stopnie doktora habilitowanego

Metodyki charakteryzowania metalonanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym z użyciem spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie.

Imię nazwisko: dr inż. Magdalena Matczuk
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2021-07-15
Data nadania stopnia: 2022-03-22
Dziedzina: NŚiP/NCh
materiały

Biodegradowalne, porowate materiały do regeneracji tkanki chrzęstnej i kości gąbczastej.

Imię nazwisko: dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-14
Data nadania stopnia: 2021-09-21
Dziedzina: NI-T/ICh
materiały

Ciecze jonowe w technologii chłodnictwa absorpcyjnego – badania fizykochemiczne i termodynamiczne.

Imię nazwisko: dr inż. Marta Królikowska
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2019-10-02
Data nadania stopnia: 2020-05-08
Dziedzina: NŚiP/NCh
materiały

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem