Prowadzone postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Projektowanie i parametry pracy elektrochemicznych (bio)sensorów oraz przykłady ich wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki zakażeń bakteryjnych.

Imię nazwisko: dr inż. Robert Ziółkowski
Jednostka macierzysta: Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2022-04-11
Dziedzina: NŚiP/NCh

Badania wysokociśnieniowych przemian fazowych i procesów interkalacji w wybranych związkach zawierających wolne pary elektronowe.

Imię nazwisko: dr inż. Piotr Guńka
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2022-02-15
Dziedzina: NŚiP/NCh

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem