Analiza termograwimetryczna

Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej

Analiza termograwimetryczna z różnicową kalorymetrią skaningową (TGA-DSC) na aparacie SDT Q600 (TA Instruments) – pomiar zmiany masy próbki w zależności od temperatury lub czasu z równoczesną analizą termiczną.

Koszty pomiaru:

koszt netto, zł na zlecenie pracowników Wydziału Chemicznego PW pozostałe
w argonie lub powietrzu syntetycznym (pomiar do 90 min) 100,00 zł 120,00 zł
w argonie lub powietrzu syntetycznym (za pomiar po 90 min) 130,00 zł 150,00 zł

W przypadku większej ilości próbek oraz przy próbkach niestandardowych cena ustalana jest indywidualnie.

Kontakt:

dr inż. Karolina Zelga
karolina.zelga@pw.edu.pl
tel. 22 234 7315

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem