Pomiary metodą dyfrakcji rentgenowskiej na materiałach polikrystalicznych

Katedra Chemii Nieorganicznej

Pracownia Badań Strukturalnych

Wyposażenie pracowni:

 • Dyfraktometr rentgenowski BRUKER D8 ADVANCE
 • Dyfraktometr rentgenowski HZG-4 firmy Seifert GmbH

Możliwości pomiarowe:

 • Dyfraktometria proszkowa w geometrii Bragga-Brentano oraz w układzie wiązki równoległej (pomiary cienkich warstw).
 • Pomiary dyfrakcyjne do fazowej analizy jakościowej i analizy ilościowej oraz do szacowania wielkości krystalitów.
 • Precyzyjne pomiary obrazów dyfrakcyjnych do wyznaczania parametrów komórki elementarnej oraz do rozwiązywania i udokładniania struktur krystalicznych.

Koszty pomiarów:

 • Jednostki wewnętrzne
  Koszt standardowego pomiaru (<1h pracy aparatu)
  70zł netto
 • Jednostki zewnętrzne
  Koszt standardowego pomiaru (<1h pracy aparatu)
  150zł netto

W przypadku pomiarów niestandardowych (np. przy krótkich/długich czasach zliczania lub niestandardowych zakresach pomiarowych) oraz większej ilości próbek cena ustalana jest indywidualnie ze zleceniodawcą.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Ostrowski
e-mail: andrzej.ostrowski@pw.edu.pl
ul. Noakowskiego 3, pok. 111
00-664 Warszawa

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem