Pomiary widm NMR

Wydziałowa Pracownia Spektroskopii NMR

Koszty wykonania pomiarów widm NMR:

1) cena godziny pracy na aparacie Nanalysis NMReady-60e (60 MHz) - "self service" w temperaturach od 25°C do 30°C:

dla pracowników Wydziału Chemicznego: 15 zł;

2) cena godziny pracy na aparacie MercuryVX (400 MHz) - "self service" w temperaturze 25°C:

a) dla pracowników Wydziału Chemicznego w bloku A (godz. 9-17) 50 zł,
b) dla pracowników Wydziału Chemicznego w bloku B (godz. 17-8) 35 zł;

3) cena godziny pracy na aparacie Varian NMR System (500 MHz) w temperaturach od 0 do 50°C:

a) dla osób spoza Wydziału Chemicznego: 120 zł,
b) dla pracowników Wydziału Chemicznego: 110 zł,
c) dla pracowników Wydziału Chemicznego, którzy dostarczą
 do pomiaru roztwór w rurce pomiarowej:
90 zł,
d) samodzielna rejestracja widm: 65 zł;

5) ceny akumulacji nocnej na spektrometrze Varian NMR System (500 MHz) (wtedy, kiedy jest ona uzasadniona: od godz. 20:00 do godz. 8:00) i pracy podczas świąt są zmniejszone do połowy stawki wyjściowej.

6) dopłaty:

a) za deuterowane rozpuszczalniki - laboratorium dysponuje tylko deuterowanym chloroformem,
b) za pomiar w temperaturach innych niż w zakresie 0-50°C - 50% stawki podstawowej,
c) do bardziej skomplikowanych pomiarów wymagających specjalnego ustawienia spektrometru - do uzgodnienia z operatorem,
d) opłata za kurs obsługi spektrometru Varian MercuryVX (400 MHz) (tylko dla pracowników Wydziału Chemicznego PW) - 450 zł.

Regulamin WPS NMR (.pdf)
Wzór zlecenia pomiaru NMR (.doc)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem