Zespoły badawcze

Zespoły badawcze 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą zespołów badawczych działających na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

 
Katalog do pobrania

Zespoły badawcze Politechniki Warszawskiej – Wydział Chemiczny (.pdf)

 

   

Prezentacje poszczególny zespołów  

KATEDRA BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ
KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŚRODKÓW LECZNICZYCH I KOSMETYKÓW
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
KATEDRA CHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW
KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ
KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ
KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH – PARK TECHNOLOGICZNY
UCZELNIANE LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
ZAKŁAD KATALIZY I CHEMII METALOORGANICZNEJ
ZAKŁAD MATERIAŁÓW WYSOKOENERGETYCZNYCH

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem