Udział Polski w ESRF

Udział Polski w ESRF

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej jest członkiem Krajowego Konsorcjum jednostek naukowych zainteresowanych korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble.

Nowa umowa pomiędzy Konsorcjum a ESRF podpisana została 20 grudnia 2016 r.

Konsorcjum reprezentowane jest przez Instytut Fizyki PAN w Warszawie. Informacje dotyczące bieżącej działalności, aktualności i raporty z prac znajdują się bezpośrednio na stronie Konsorcjum».

   
W ramach umowy na Wydziale Chemicznym PW zrealizowano projekty:

 1. Pressure evolution of arsenic(III) oxide polymorphs crystal structures,
  CH 4272, ID09A 01.10.2014–04.10.2014 - Raport z projektu (.pdf)

  
Lista publikacji obejmujących badania synchrotronowe zrealizowane we współpracy z ESRF w Grenoble:

 1. Guńka, P.A., Hanfland, M., Chen, Y.-S., Zachara, J.
  High-Pressure and Low-Temperature Structural Study of Claudetite I, a Monoclinic Layered As2O3 Polymorph
  CrystEngComm 23, 638–644 (2021), DOI: 10.1039/d0ce01401j.
 2. Guńka, P.A., Olejniczak, A., Fanetti, S., Bini, R., Collings, I. E., Svitlyk, V., Dziubek, K.F.
  Crystal Structure and Non-Hydrostatic Stress-Induced Phase Transition of Urotropine Under High Pressure
  Chem. Eur. J. 27, 1094–1102 (2021), DOI: 10.1002/chem.202003928
 3. Gunka P.A., Hapka M., Hanfland M., Chalasinski G., Zachara J.
  Toward Heterolytic Bond Dissociation of Dihydrogen: The Study of Hydrogen in Arsenolite under High Pressure
  J. Phys. Chem. C 123, 16868-16872 (2019), DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b04331
 4. Gunka P.A., Hapka M., Hanfland M., Dranka M., Chalasinski G., Zachara J.
  How and why does helium permeate nonporous arsenolite under high pressure?
  ChemPhysChem 19, 857-864 (2018), DOI: 10.1002/cphc.201701156
 5. Gunka P.A., Dranka M., Hanfland M., Dziubek K.F., Katrusiak A., Zachara J.
  Cascade of high-pressure transitions of claudetite II and the first polar phase of arsenic(III) oxide
  Crystal Growth & Design 15, 3950-3954 (2015), DOI: 10.1021/acs.cgd.5b00567
 6. Gunka P.A., Dziubek K.F., Gladysiak A., Dranka M., Piechota J., Hanfland M., Katrusiak A., Zachara J.
  Compressed arsenolite As4O6 and its helium clathrate As4O6·2He
  Crystal Growth & Design 15, 3740-3745 (2015), DOI: 10.1021/acs.cgd.5b0039

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem