Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych

[wersja do druku] (.doc)

Charakterystyka studiów

Studia te przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym zainteresowanych tematyką przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Semestr I – TECHNOLOGIA I PODSTAWY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

  • Moduł 1 – Technologia tworzyw sztucznych.
  • Moduł 2 – Przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Semestr II – PODSTAWY PROJEKTOWANIA CAD CAE, PRZEMYSŁOWE PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

  • Moduł 3 – CAD/CAE w przetwórstwie tworzyw.
  • Moduł 4 – Przemysłowe zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych.
  • Moduł 5 – Praca końcowa.
       

Czas trwania

2 semestry, łącznie 181 godzin, 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych.
  

Zasady naboru

Studia podyplomowe w roku akademickim 2023/24 zostaną uruchomione.

Nabór według kolejności zgłoszeń. Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2023 r.
    

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmowane są do 8.10.2023r.
Minimalna liczba uczestników – 15 osób.
 

Opłaty

Płatne w dwóch ratach po 3250 PLN/semestr.
Opłata za I semestr w terminie od 09.10. do 13.10.2023r.
 

Informacje dodatkowe

dr hab. W. Fabianowski: wojciech.fabianowski@pw.edu.pl, 603 980 373
dr inż. E. Święcicka-Füchsel: elzbieta.fuchsel@pw.edu.pl, 22 234 7431 
  

Kierownik studiów

prof. dr hab. Paweł Parzuchowski (Wydział Chemiczny PW)
  

Organizator

Wydział Chemiczny PW
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
Wadim Plast
  

Adres

Wydział Chemiczny PW
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
  

Słowa kluczowe

technologia tworzyw sztucznych; obróbka wykończeniowa; recykling odpadów produkcyjnych; recykling gotowych wyrobów; przetwórstwo tworzyw sztucznych; cad/cae w przetwórstwie tworzyw; przemysłowe zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych; przetwórstwo tworzyw sztucznych metodą wtrysku

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem