Godziny przyjęć w dziekanatach

Kierownik dziekanatu: lic. Marta Titow  

Dziekanat kierunku Technologia Chemiczna

  • od poniedziałku do środy: godz. 9:30–14:00
  • od czwartku do piątku: godz. 9:30–13:00

Sprawy studenckie

  • lic. Anna Dudek
  • mgr Małgorzata Suchenek
  • mgr inż. Gabriela Szczygieł

tel. 22 234 73 72, 22 234 17 83
dziekanat.ch@pw.edu.pl
  

Dziekanat kierunku Biotechnologia

  • od poniedziałku do środy: godz. 9:30–14:00
  • od czwartku do piątku: godz. 9:30–13:00

Sprawy studenckie – Studia I stopnia

  • Lucyna Wróblewska

Sprawy studenckie – Studia II stopnia

  • Elżbieta Wójcik

tel.22 234 57 34
biodziekanat.ch@pw.edu.pl
   

Dyżury Dziekanów w Dziekanatach:

Zapisy w pok. 100A lub telefonicznie 22 234 73 72, 22  234 17 83

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni

poniedziałek 10:00–11:30
czwartek 11:00–12:00

Gmach Chemii, pokój 100A

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem