Godziny przyjęć w dziekanatach

Dziekanat kierunku Technologia Chemiczna

Od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00–13:00

Kierownik dziekanatu
mgr inż. Gabriela Szczygieł

Sprawy studenckie
lic. Anna Dudek
lic. Marta Titow

tel. 22 234 73 72, 22 234 17 83
dziekanat.ch@pw.edu.pl
  

Dziekanat kierunku Biotechnologia

Od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00–13:00

Sprawy studenckie – Studia I stopnia
Lucyna Wróblewska

Sprawy studenckie – Studia II stopnia
Elżbieta Wójcik

tel.22 234 57 34
biodziekanat.ch@pw.edu.pl
   

Dyżury Dziekanów w Dziekanatach:

Zapisy w pok. 100A lub telefonicznie 22 234 73 72, 22  234 17 83

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni

wtorek 10:00–11:00
czwartek 11:00–12:00

Gmach Chemii, pokój 100A

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem