Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Certyfikat Jakości Kształcenia

W roku 2004 kształcenie na kierunku Biotechnologia uzyskało pozytywną opinię Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem