Kierunki zamawiane

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja„Kształcenie zamawiane na kierunkach Biotechnologia i Technologia Chemiczna Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej”

Cel projektu: Wzmacnianie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, przy jednoczesnej poprawie jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji Projektu: 01.10.2012 - 31.12.2015

Plakat podsumowujący projekt

Skład Zespołu Zarządzającego Projektem:

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem