Informacje Działu Administracyjnego

Pracownicy Działu Administracyjnego

Wykazy towarów dostępnych w ramach rozstrzygniętych przetargów - umowy roczne

  1. Wykaz odczynników dostępnych w magazynie (obowiązujący od grudnia 2021) (.docx)
  2. Wykaz odczynników do zamówień w ramach bieżących potrzeb (obowiązujący do 26.10.2022) (.doc)
  3. Wykaz innych materiałów / produktów dostępnych w magazynie (obowiązujący od grudnia 2021) (.docx)
  4. Wykaz materiałów eksploatacyjnych do drukarek (obowiązuje do 30.08.2022) (.xlsx)
  5. Wykaz artykułów biurowych (umowa się zakończyła, nowe postępowanie w toku)
  6. Wykaz artykułów biurowych - papier (umowa się zakończyła, nowe postępowanie w toku)
  7. Wykaz gazów w butlach (obowiązujący do 30.09.2022) (.docx)
  8. Wykaz materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego (umowa się zakończyła, nowe postępowanie w toku) wykaz z zakończonej umowy do wglądu pracowników (.xlsx)
  9. Wykaz podstawowego szkła laboratoryjnego (obowiązuje do 11.04.2023) (.xlsx)

Składanie reklamacji

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem