dr hab. inż., prof. uczelni Aldona Zalewska

Katedra Chemii Nieorganicznej

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-7904

E-mail: aldona.zalewskaSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 217

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem