dr hab. inż., prof. uczelni Aldona Zalewska

Katedra Chemii Nieorganicznej

Prodziekan ds. studenckich

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: 22 234 7904

E-mail: aldona.zalewskaSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 217


Wydziałowy Rzecznik Zaufania
Dyżury:
poniedziałki 9:00–10:00
Gmach Chemii, pok. 214b

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem