dr hab. inż., prof. uczelni Włodzimierz Buchowicz

Katedra Chemii Organicznej

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-5150 i (22) 234-5067

E-mail: wbuchSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 58D i 143C

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem