dr inż. Anna Iuliano

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Pełnomocnik Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami

Stanowisko: adiunkt

Telefon: 22 234 7670

E-mail: anna.iulianoSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 21 (klatka C)

Zachęcamy do wcześniejszego umówienia spotkania telefonicznie lub mailowo.


Politechnika Warszawska – Sekcja Ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) PW
ul. Rektorska 4, pokój nr 0.24
00-614 Warszawa
(w gmachu CZIiTT należy kierować się korytarzem po prawej stronie od głównego wejścia)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem