Janusz Budnicki

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Stanowisko: mistrz

Telefon: (22) 234-5504

www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

Pawilon Technologii Chemicznej, pok. 01

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem