prof. dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka

Katedra Technologii Chemicznej

Prodziekan ds. rozwoju

Stanowisko: profesor

Telefon: 22 234 5766

E-mail: wioletta.pileckaSPAMFILTER@pw.edu.pl

www: https://ktch.ch.pw.edu.pl/

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 234

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem