dr hab. inż., prof. uczelni Wioletta Raróg-Pilecka

Katedra Technologii Chemicznej

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-5766

E-mail: wioletta.pileckaSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 234

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem