Michał Bralczyk

Laboratorium Informatyczne

Stanowisko: informatyk

Telefon: (22) 234-5474

E-mail: michal.bralczykSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 123

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem