dr inż. Michał Leszczyński

Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej

Stanowisko: adiunkt (bad.-dyd.)

Telefon: (22) 234-7315

E-mail: leszczynski.mSPAMFILTER@hotmail.com

Gmach Technologii Chemicznej

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem