Ubezpieczenie NNW

Oferta aktualna w roku akademickim 2021/2022!
W celu ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków należy dokonać wpłaty (39 zł.) na nr konta: 71124010535111810000100091.W tytule wpłaty proszę dopisać imię i nazwisko, nr albumu, Wydział PW oraz informację, że wpłata dotyczy ubezpieczenia NNW!

UNIQA_OWU_NNW (.pdf)

Zaświadczenie o ubezpieczeniu można uzyskać w Kwesturze - Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem