Baza dydaktyczna

Wydział chemiczny Politechniki Warszawskiej mieści się dwóch gmachach:

  • Gmachu Chemii przy ul. Noakowskiego 3
  • Gmachu Technologii Chemicznej przy ul. Koszykowej 75

Dysponuje obszernym zapleczem dydaktycznym, na które składa się między innymi Audytorium im. prof. J. Zawadzkiego, będące najstarszym i największym audytorium tradycyjnego typu na Politechnice Warszawskiej. Oprócz tego posiada audytoria, sale do ćwiczeń audytoryjnych, laboratorium nauki języków obcych. Specyfiką naszego Wydziału są pracownie studenckie, w których prowadzone są ćwiczenia laboratoryjne w ramach kursu podstawowego z takich przedmiotów jak: chemia nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, technologia chemiczna oraz pracownie specjalistyczne i dyplomowe.

Wydział dysponuje ogólnodostępną biblioteką naukową im. prof. Tadeusza Urbańskiego mieszczącą się w Gmachu Chemii (ul. Noakowskiego 3), pokój 157, czynną codziennie w godzinach 8-20 oraz w soboty w godzinach 8-15. Biblioteka ta stanowi największą filię Biblioteki Głównej PW i może się poszczycić pokaźnym zbiorem międzynarodowych czasopism naukowych, książek i wydawnictw o charakterze encyklopedycznym związanych tematycznie z naukami chemicznymi. Z jej usług korzystają nie tylko pracownicy Wydziału czy Politechniki Warszawskiej. Jest też odwiedzana przez pracowników i studentów innych uczelni warszawskich, jak również osoby spoza Warszawy. W Gmachu Chemii w pokoju 25, mieści się ogólnodostępna czytelnia studencka czynna w godzinach otwarcia biblioteki naukowej. 

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem