Akredytacje

EUR-ACE® Label dla kierunków prowadzonych na Wydziale Chemicznym PW

— BIOTECHNOLOGIA – pierwszy i drugi stopień kształcenia

— TECHNOLOGIA CHEMICZNA – pierwszy i drugi stopień kształcenia.

Opublikowano: 02.02.2023

Akredytacje PKA dla kierunku biotechnologia i technologia chemiczna

Uchwała Nr 211/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. (.pdf)

W sprawie oceny programowej na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
   

Uchwała Nr 77/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. (.pdf)

W sprawie oceny programowej na kierunku „technologia chemiczna” prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Akredytacja KAUT dla Technologii Chemicznej

W marcu 2017 roku Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych udzieliła akredytacji kierunkowi studiów – Technologia Chemiczna dla studiów I i II stopnia na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Decyzja o przyznaniu akredytacji KAUT dla kierunku Technologia Chemiczna (.pdf)

Akredytacja KAUT dla Biotechnologii

W październiku 2016 roku Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych udzieliła akredytacji kierunkowi studiów – Biotechnologia dla studiów I i II stopnia na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Decyzja o przyznaniu akredytacji KAUT dla kierunku Biotechnologia (.pdf)

Akredytacja instytucjonalna na Wydziale Chemicznym

Na podstawie art. 48a ust. 4 oraz art. 52 ust. i ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., 572 i 742) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 20 czerwca 2013 r. (Uchwała Nr 342/2013) przyznało ocenę pozytywną za działalność prowadzoną przez Wydział Chemiczny.

Akredytacja dla kierunku Technologia Chemiczna

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 11 marca 2010 r. (Uchwała Nr 188/2010) przyznało ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku "Technologia Chemiczna" prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Akredytacja dla kierunku Technologia Chemiczna

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 18 listopada 2004 r. (Uchwała Nr 1061/2004) przyznało ocenę wyróżniającą za jakość kształcenia na kierunku "Technologia Chemiczna" prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej Państwowa Komisja Akredytacyjna.

Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku Technologia Chemiczna

W roku 2002 Wydział Chemiczny uzyskał świadectwo wysokiej jakości kształcenia na kierunku Technologia Chemiczna przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

Akredytacja dla kierunku Biotechnologia

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 17 września 2009 r. (Uchwała Nr 849/2009) przyznało ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku "Biotechnologia" prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku Biotechnologia

W roku 2004 kształcenie na kierunku Biotechnologia uzyskało pozytywną opinię Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem