Osiągnięcia

Złoty i srebrny medal dla wynalazków z Wydziału Chemicznego

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2021, odbyła się w zeszłym tygodniu (25-27.10.2021) w formie online. Zespół z Katedry Chemii i Technologii Polimerów zaprezentował tam dwa wynalazki opracowane w ramach projektu Lider 11 (LIDER/4/0010/L-11/19/NCBR/2020, kierownik dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur) finansowanego przez NCBR. Obydwa zgłoszone wynalazki zdobyły medale!
Medal złoty - Wypełnienie kości gąbczastej sieciowane in situ do leczenia osteoporozy (autorzy: A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, K. Kolankowski, M. Wrzecionek).
Medal srebrny - Bioaktywny substytut kości gąbczastej (autorzy: A. Gadomska-Gajadhur, D. Kołbuk, A. Kołakowska, M. Budnicka, P. Ruśkowski).
Serdecznie Gratulujemy!

Opublikowano: 04.11.2021

Doktorant i Studentka naszego Wydziału z nagrodami za najlepsze plakaty na konferencji

Doktorant naszego Wydziału, mgr. inż. Jakub Drapała (Katedra Chemii Fizycznej), zdobył pierwszą nagrodę podczas konferencji ChemSession’2021 za plakat pt. „1,10-phenantroline and imidazole-based photoswitchable dithienylethylenes – UV-VIS spectroscopic behaviour and quantummechanical approach”. Studentka naszego Wydziału, Pani Magdalena Rudowska (Katedra Chemii i Technologii Polimerów), została z kolei wyróżniona za poster pt. „Ditienopirolowa pochodna naftalenodiimidu o charakterze amfifilowym do zastosowań w organicznych tranzystorach elektrochemicznych”. Konferencja odbyła się 24 września 2021 i miała formę zdalną. Gratulujemy osobom nagrodzonym!

Opublikowano: 01.10.2021

Szafiry na Wydziale Chemicznym

Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych Wydziału Chemicznego otrzymał dwa projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa" pk. "SZAFIR" - Konkurs nr 1/SZAFIR/2020. Gratulujemy!

Projekt pt.: „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym
Liderem i Kierownikiem projektu jest pracownik naszego wydziału dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. uczelni.
Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowym z Mesko S.A. i Zakładami Chemicznymi „NITRO-CHEM” S.A. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska.

Projekt pt.: „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego
Kierownikiem projektu na Wydziale Chemicznym jest dr inż. Michał Chmielarek.
Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowym z Instytutem Przemysłu Organicznego – Sieci Badawczej Łukasiewicza i DRI Solutions Sp. z o.o. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska – Wydział Mechaniczny i Energetyki Lotnictwa.

Dalsze informacje w "Więcej"

Opublikowano: 12.07.2021

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna po raz kolejny najlepszymi kierunkami inżynierskimi w Polsce w rankingu Perspektyw

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2021 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już piąty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz dziewiąty z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Opublikowano: 06.07.2021

Pracownik naszego Wydziału laureatem programu badań TECHMATSTRATEG III

Projekt finanowany przez NCBiR w ramach konkursu TECHMATSTRATEG III pt. "Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji" (ASTACUS) kierowany jest przez dr. hab. inż. Marcina Olszewskiego z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. Dalsze informacje w "więcej"

Opublikowano: 13.02.2021

Kierunek Technologia Chemiczna z oceną wyróżniającą - najwyższą przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Opublikowano: 28.08.2019

Akredytacja KAUT dla kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Opublikowano: 07.04.2017

Kategoria A+ dla Wydziału Chemicznego PW

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Opublikowano: 14.11.2013

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem