Osiągnięcia

Pracownicy naszego wydziału laureatami stypendium START 2022

Informujemy, że pracownicy naszego Wydziału otrzymali prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Są to mgr inż. Michał Terlecki z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej oraz dr inż. Agnieszka Żuchowska z Katedry Biotechnologii Medycznej.

Wśród 100 laureatów, 4 pochodzi z Politechniki Warszawskiej, a 2 z nich z naszego Wydziału.

Gratulujemy!

Opublikowano: 13.05.2022

Nasi studenci laureatami stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Jak co roku odnoszący sukcesy studenci z całej Polski otrzymali wyjątkowe wyróżnienia za swoją działalność naukową, sportową i artystyczną. Stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2021/2022 przyznano 432 studentom. W tym gronie jest siedemnaście osób z Politechniki Warszawskiej. Wszystkie one zostały docenione za osiągnięcia naukowe. Z Wydziału Chemicznego jest aż ośmioro studentów. Studiujący na kierunku Biotechnologia Aleksander Gryciuk i Joanna Kawalec oraz studiujący kierunek Technologia Chemiczna: Aleksandra Bandzerewicz, Marta Borecka, Jakub Cyniak, Ewa Dutkowska, Aleksandra Kosińska, Piotr Krajewski, Michalina Perron. Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji i listę wszystkich stypendystów można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Opublikowano: 06.04.2022

Artykuły naszych pracowników opublikowane w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu (IF) (2021)

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2021 (stan na 31-12-2021)

Opublikowano: 20.02.2022

Nowa monografia pod redakcją profesorów naszego Wydziału

Nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego ukazała się monografia „Sensory chemiczne i biosensory” pod redakcją trojga profesorów Katedry Biotechnologii Medycznej naszego Wydziału (prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski).

W monografii przedstawiono różnorodne zagadnienia dotyczące sensorów chemicznych i biosensorów – nowoczesnych urządzeń analitycznych, które często z powodzeniem zastępują skomplikowane instrumenty pomiarowe stosowane rutynowo w analizie chemicznej i bioanalityce. Autorami rozdziałów monografii są pracownicy naukowo-badawczy z Katedry Biotechnologii Medycznej oraz kilku ośrodków akademickich w Polsce, zajmujących się od wielu lat projektowaniem tego typu urządzeń analitycznych.

Opublikowano: 30.01.2022

Nagroda za najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN S.A. dla naukowców z Wydziału Chemicznego

Komisja konkursowa PKN ORLEN S.A. w dorocznym konkursie na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN S.A. przyznała za 2021 rok I miejsce dla autorów pracy z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (zespół w składzie: dr inż. Jerzy Wisialski - główny wykonawca, prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, dr inż. Paweł Ruśkowski, dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki, mgr inż. Michał Kotowicz) zatytułowanej "Koncepcja procesu ciągłego i założenia do projektu instalacji pilotowej węglanu etylenu". Autorom pracy serdecznie gratulujemy osiągnięcia o przemysłowym charakterze.

Opublikowano: 14.01.2022

Nagrody dla absolwentów naszego Wydziału w konkursie Złoty Medal Chemii 2021

Złoty Medal Chemii jest ogólnopolskim konkursem na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z dziedziny nauk chemicznych i pokrewnych. Konkurs ten jest organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN, a sponsorowany przez firmę DuPont. Rokrocznie do konkursu zgłaszanych jest kilkadziesiąt prac z kilkunastu uczelni. W XI edycji tego konkursu duże sukcesy odnieśli absolwenci studiów inżynierskich z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

I Nagrodę – Złoty Medal Chemii – zdobył Paweł Wieczorkiewicz za pracę pt. „Wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Haliny Szatyłowicz.

II Nagrodę – Srebrny Medal Chemii – zdobyła Karolina Urbanowicz za pracę „Hydrofilowe kompleksy boroorganiczne jako efektywne fotouczulacze do zastosowań w terapii fotodynamicznej” wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Durki.

Wyróżnienie uzyskała Aleksandra Bandzerewicz za pracę „Opracowanie i optymalizacja syntezy poli(cytrynianu gliceryny)” wykonaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur.

Medalistami poprzednich edycji konkursu byli: Tomasz Trzeciak (złoty medal, 2012), Krzysztof Borys (srebrny medal, 2012), Artur Kasprzak (srebrny medal, 2015), Paulina Marek (brązowy medal, 2017) oraz Roman Gańczarczyk (brązowy medal, 2020).

Opublikowano: 15.12.2021

Laureaci nagrody im. W. Świętosławskiego z naszego Wydziału!

Laureaci nagrody im. W. Świętosławskiego przyznanej przez Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego w 2021 roku:

1. prof. Andrzej Czerwiński (UW) – nagroda specjalna
2. prof. Władysław Wieczorek (PW) - nagroda I stopnia
3. dr hab. Anna Kajetanowicz (UW) - nagroda II stopnia
4. mgr Patrycja Kowalik (TRI-BIO-CHEM, PW/UW) - nagroda III stopnia

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 13.12.2021

Granty NCN przyznane pracownikom i doktorantom naszego Wydziału

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy i doktoranci naszego Wydziału: dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. PW, prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński oraz prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek (konkurs OPUS) a także mgr inż. Aleksandra Tobolska i mgr inż. Kasper Marchlewicz (konkurs PRELUDIUM). Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Więcej informacji na stronie NCN.

Opublikowano: 06.12.2021

Zespół BoneReg Symbolem Synergii Nauki i Biznesu 2021!

19.11.2021 w Katowicach odbyła się gala wręczenia nagród XI edycji Programu Symbol. W postępowaniu konkursowym wyróżniony i doceniony został Zespół BoneReg kierowany przez dr hab. inż. Agnieszkę Gadomską-Gajadhur. Członkowie Zespołu BoneReg opracowują nowe wypełnienia kostne na potrzeby inżynierii tkankowej. Kapituła Konkursu doceniła innowacyjne podejście do prowadzenia badań naukowych oraz potencjał wdrożeniowy projektu (Lider 11 (LIDER/4/0010/L-11/19/NCBR/2020) finansowanego przez NCBR). Zespół z Wydziału Chemicznego znalazł się w gronie wyróżnionych w innych kategoriach marek takich jak: Kaspersky, Amica, Muszynianka czy Blachy Pruszyński oraz czołowych Uczelni w Polsce. Gratulujemy!

Zachęcamy do obserwowania postępów projektu na stronie FB projektu.

Program Symbol realizowany jest przez redakcję "Monitora Biznesu", niezależnego dodatku do "Rzeczypospolitej", niezależnego dodatku do "Dziennika Gazety Prawnej", autorów publikacji na łamach "Pulsu Biznesu". Z założenia twórców, Symbol powinien pomagać zdobywać nowe kontakty, wzmacniać wizerunek i zwracać uwagę potencjalnych odbiorców.

Opublikowano: 22.11.2021

Badacze z Wydziału Chemicznego wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

W zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020 (przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier) znalazło się sześciu naukowców z naszego Wydziału:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
dr hab. inż. Kamil Paduszyński
prof. dr hab. inż. Adam Proń
prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 10.11.2021

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem