dr hab. inż., prof. uczelni Tomasz Kobiela

Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-5342

E-mail: kobielaSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

www: http://kobiela.ch.pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 104a

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR