dr hab. inż., prof. uczelni Leszek Niedzicki

Katedra Chemii Nieorganicznej

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-7421

E-mail: leszek.niedzickiSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 346

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR