dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Stanowisko: adiunkt

Telefon: (22) 234-7804

E-mail: agadomskaSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

www: http://biomat.ch.pw.edu.pl/zespol/agadomska/

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 48

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR