Zaproszenia na obrony rozpraw doktorskich

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dominika Wołosza

Badania nad syntezą i właściwościami poliuretanów bezizocyjanianowych

14 lutego 2024 r., godz. 10:15

Opublikowano: 09.02.2024

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Żelechowskiego

Zastosowanie reakcji cykloaddycji 1,3-dipolarnej nitronów do syntezy nowych pochodnych izoksazolidyny jako potencjalnych środków ochrony roślin

9 lutego 2024 r., godz. 13:15

Opublikowano: 26.01.2024

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Wojewódzkiej

Otrzymywanie i charakterystyka nanokrystalicznych form tlenku cynku z homo- i heteroligandową otoczką organiczną 

12 stycznia 2024 r., godz. 13:15

Opublikowano: 03.01.2024

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Edyty Pęśko

Layered iron chalcogenides intercalated with adducts of lewis bases and alkali metals: synthesis and characterization 

8 stycznia 2024 r., godz. 15:15

Opublikowano: 03.01.2024

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Anny Szczęsnej-Chrzan

Ogniwa ery post-lithium. Nowe materiały do ogniw sodowo-jonowych

18 grudnia 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 01.12.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Rysia

Electrochemical studies of ageing in lead-acid batteries

15 grudnia 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 01.12.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Matyszczaka

Badanie i modelowanie procesu elektro-Fentona

12 grudnia 2023 r., godz. 14:15

Opublikowano: 30.11.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Maroń

Magnetoliposomy jako kontrolowany magnetycznie system dostarczania leków przeciwnowotworowych do komórek w hodowlach in vitro

11 grudnia 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 28.11.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Kupiec

Badania przemian in vitro cytotoksycznych kompleksów złota i rutenu za pomocą cząsteczkowej spektrometrii mas

8 grudnia 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 27.11.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzesimira Korony

Synteza, badanie budowy i reaktywności formamidynowych i bis(β-diketoiminowych) kompleksów żelaza i wanadu

4 grudnia 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 21.11.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Nastały

Opracowanie metody otrzymywania 2,4,6-trinitrotoluenu o zmniejszonej zawartości niesymetrycznych izomerów

28 listopada 2023 r., godz. 14:15

Opublikowano: 17.11.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Aleksandra Hurko

Synteza, budowa i reaktywność kompleksów pierwiastków grupy 13 i 14 z tlenowymi pochodnymi N-heterocyklicznych karbenów

27 listopada 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 17.11.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Kukielskiego

Wpływ funkcjonalizacji tlenku grafenu na właściwości dyspersji ceramicznych i otrzymywanych z nich kompozytów ceramika-grafen

24 listopada 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 17.11.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Dąbrowskiego

Zastosowanie nowoczesnych metod rozdzielania sprzężonych ze spektrometrią mas do identyfikacji barwników organicznych

20 listopada 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 17.11.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Kozon-Markiewicz

Nowe polimery antybakteryjne zaburzające ciągłość dwuwarstwy lipidowej, badania mechanizmów aktywności i regulacji przewodnictwa jonowego

6 października 2023 r., godz. 13:15 

Opublikowano: 25.09.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Świderskiej

Polimery silnie rozgałęzione jako sorbenty dwutlenku węgla i składniki sieci polimerowych zdolnych do rozpraszania energii

29 września 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 22.09.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sergieia Molchanova

Badania równowagi w roztworach na podstawie rozbieżności parametrów NMR obliczonych i obserwowanych

25 września 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 22.09.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Poliny Ivanovej

Studies on the catalytic activity of monometallic and multimetallic nanozymes and their use in the construction of biotests

26 czerwca 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 16.06.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Kobylskiej

Badanie właściwości fizyko-chemicznych, struktury oraz aktywności biologicznej metabolitów nowych analogów insuliny

5 czerwca 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 23.05.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Sikorskiego

Platforma analityczna oparta na technikach spektroskopowych do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza(II, III) ukierunkowanych na transport do komórek nowotworowych

15 maja 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 17.04.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Tobolskiej

Projektowanie receptorów molekularnych wykorzystujących metalokompleksy peptydowe 

28 kwietnia 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 17.04.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Rolińskiej

Polimery z pamięcią kształtu do zastosowań biomedycznych – badania zależności pomiędzy strukturą a właściwościami

24 kwietnia 2023 r., godz. 15:15 

Opublikowano: 17.04.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Wałęki-Bargieł

Wykorzystanie mikro-/nanożeli czułych na warunki środowiskowe jako nośniki leków

14 kwietnia 2023 r., godz. 13:15 

Opublikowano: 27.03.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Kowalik

Układy hybrydowe zbudowane z nanokryształów stopowych AgInS2-ZnS i organicznych ligandów bioaktywnych do zastosowań biomedycznych

03 kwietnia 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 07.03.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Woroszył-Wojno

Badania rozkładu toluenu jako modelowego imitatora substancji smolistych powstających w procesie zgazowania biomasy w układzie plazmowym i plazmowo-katalitycznym

03 marca 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 15.02.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Monikowskiej

Modyfikacja elektrolitów polimerowych związkami boru i glinu o właściwościach kwasów Lewisa

20 lutego 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 07.02.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sandry Skorupskiej

Badania nad wykorzystaniem elektroporacji do kontrolowanego wprowadzania cząsteczek leków do komórek

10 lutego 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 17.01.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Żurowskiego

Materiały kompozytowe o zdolności do rozpraszania energii kinetycznej

2 grudnia 2022 r., godz. 13:15

Opublikowano: 18.11.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Patkowskiego

Katalizatory kobaltowe do syntezy amoniaku osadzone na wybranych tlenkach metali ziem rzadkich

1 grudnia 2022 r., godz. 12:15

Opublikowano: 14.11.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Wojciechowskiego

Synteza, funkcjonalizacja i fotokatalityczne właściwości dwuwymiarowych krystalicznych węglików tytanu

25 listopada 2022 r., godz. 13:15

Opublikowano: 25.10.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Jędrzejewskiej

Opracowanie efektywnych metod wytwarzania i domieszkowania nanokrystalicznego tlenku cynku z zastosowaniem ścieżki metaloorganicznej

18 listopada 2022 r., godz. 13:15

Opublikowano: 24.10.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Mazur

(Aminometylo)pochodne ferrocenu – synteza, struktura i właściwości biologiczne

4 listopada 2022 r., godz. 13:15

Opublikowano: 20.10.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Sokołowskiej

Opracowanie mikrosystemu przepływowego Lab-on-a-chip do tworzenia i funkcjonalnej analizy modelu wyspy trzustkowej w warunkach fizjologicznych i cukrzycy typu 2

24 października 2022 r., godz. 15:15

Opublikowano: 11.10.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Kulpińskiej

Badanie właściwości wybranych nanomateriałów pod kątem ich zastosowania w terapii fototermicznej

7 października 2022 r., godz. 13:15

Opublikowano: 21.09.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ilony Jurek

Wpływ ekstraktów roślinnych bogatych w saponiny na właściwości modelowych warstw biologicznych

8 lipca 2022 r., godzina 13:15

Opublikowano: 23.06.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konstantina Varaksina

Quantum chemistry approach to physical interpretation of the substituent effect in carboxylic acid derivatives

26 września 2022 r., godz. 12:00

Opublikowano: 23.06.2022

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem