Studia podyplomowe - Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 października 2023 r.

Kandydaci zapisywani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie».

  
Serdecznie zapraszamy!

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem