Ważne informacje dla studentów 1 roku!

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać.

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Termin: 3 października 2023 r., godz. 10:00–12:00

Miejsce: Mała Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1

Udział w Inauguracji jest obowiązkowy dla wszystkich studentów 1 roku.

Aby to Państwu umożliwić, 3 października w godz. 08:00–12:00 będą obowiązywały godziny dziekańskie. Po zakończeniu uroczystości zajęcia odbędą się zgodnie z planem.
Decyzja nr 38/2023 Dziekana Wydziału Chemicznego PW z 20.09.2023 r. (.pdf)

   

Interaktywny poradnik dla nowych studentów PW»

  

 1. USOSWEB – (https://usosweb.usos.pw.edu.pl)
  Proszę zalogować się do systemu USOS, aby poznać swój numer albumu, indywidualny numer konta bankowego oraz numer grupy dziekańskiej.
  Zachęcamy również do pobrania aplikacji na telefon.
    
 2. Wybór przedmiotów

  Należy zalogować się do systemu USOS i zadeklarować przedmioty, na które będziecie Państwo uczęszczać w semestrze zimowym (przedmioty studenci deklarują samodzielnie co semestr).

  Wybierając przedmioty proszę kierować się informatorem dostępnym na stronie wydziałowej Wydziału Chemicznego: www.ch.pw.edu.pl w zakładce Studenci → Informacje Dziekanatów → Program Studiów.

  • Na semestrze 1 należy wybrać wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów;
   • studenci, którzy są zainteresowani przepisaniem ocen (studiowali już wcześniej na Wydziale Chemicznym lub innym Wydziale PW) proszeni są o złożenie stosownego podania w Dziekanacie (lub drogą mailową) do dnia 22 września 2023;
   • podanie dostępne jest na stronie wydziałowej;
   • podanie powinno być zaadresowane do Pani Prodziekan ds. studenckich – dr hab. inż. Aldony Zalewskiej, prof. uczelni);
  • Grupę zajęciową na ćwiczeniach/laboratorium należy wybierać taką jak grupa dziekańska;
  • Informacje dot. przedmiotów BHP i Przysposobienie biblioteczne będą podane później.
      
 3. Badania lekarskie

  Przed rozpoczęciem zajęć należy dostarczyć do Dziekanatu swojego kierunku zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania. Na zaświadczeniu musi być podana data następnego badania, inaczej zaświadczenie jest nieważne!
      

 4. Legitymacje studenckie
  Wpłaty (22zł) za legitymację należy dokonać na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS).

  Legitymacje będą wydawane od dnia 26 września 2023.

  Przy odbiorze legitymacji należy dostarczyć do Dziekanatu:

  • zaświadczenie lekarskie;
  • wypełnione oświadczenie 1 (dot. Zarządzenia nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r.) dostępne na stronie wydziałowej w zakładce Studenci – Informacje dziekanatów – Informacja dla studentów 1 roku;
  • wypełnione oświadczenie 2 (dot. Zarządzenia nr 172/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 grudnia 2020r.) dostępne na stronie wydziałowej w zakładce Studenci – Informacje dziekanatów – Informacja dla studentów 1 roku.
      
 5. Microsoft Teams

  Wszyscy studenci powinni pobrać aplikację Microsoft Teams, ponieważ za jej pośrednictwem będziemy przekazywać Państwu wszystkie ogłoszenia.

  01.10.2023 zostaną Państwu aktywowane konta w domenie @stud.pw.edu.pl, które są niezbędne do zalogowania się do aplikacji MS Teams. W tym terminie również na stronie wydziałowej pojawi się link z zaproszeniem do grupy.
    

 6. Ślubowanie

  Dnia 01.10.2023 logując się do systemu USOS należy zaakceptować ślubowanie akademickie.

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem