dr hab. inż., prof. uczelni Leszek Niedzicki

Katedra Chemii Nieorganicznej

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: 22 234 7421

E-mail: leszek.niedzickiSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 346

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem