Wydarzenia

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na semestr semestr zimowy 2024/2025

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów poprzez system IRK będą możliwe od 4 czerwca do 26 lipca 2024 r. 

Opublikowano: 22.05.2024

Międzynarodowa konferencja SHAPING 9

W dniach 25-27 września 2024 r. na Politechnice Warszawskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Shaping 9. Podczas wydarzenia poruszone zostaną różnorodne tematy związane z ceramiką, w tym nowe technologie formowania, materiały, procesy produkcyjne i zastosowania. 

Termin nadsyłania abstraktów: do 26 maja 2024 r.

Wydarzeniem poprzedzającym konferencję będzie Szkoła Letnia: How to shape ceramic ideas into real products – laboratory excellence versus industrial needs. 

Opublikowano: 21.05.2024

Spotkanie studenckie z firmą Steriscience

Przedstawiciele firmy przybliżą możliwość podjęcia pracy w zakładzie produkcyjnym – okazja do zdobycia pierwszego doświadczenia w laboratorium.

Termin: 28 maja (wtorek), godz. 15:15

Miejsce: Gmach Technologii Chemicznej, Audytorium Mościckiego

Opublikowano: 21.05.2024

Wykład gościnny – dr inż. Katarzyna Jach, firma GeniCore

Materiały termoelektryczne z odpadów kopalnianych, czyli jak technologia U-FAST wspiera środowisko naturalne

24 maja 2024 (piątek), godz. 13:15

Opublikowano: 21.05.2024

Oferta pracy w projekcie NCN na stanowisku adiunkta (wymiar 0,5 etatu)

Tytuł projektu: Zrównoważone wysokonapięciowe akumulatory oparte na hybrydowych katodach umożliwiających dwujonowe magazynowanie energii

Termin składania ofert: 3 czerwca 2024 r.

Opublikowano: 20.05.2024

Seminarium Katedry Chemii Fizycznej – prof. dr hab. Miłosz Pawlicki (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

pi-Delocalization in Strongly Conjugated Systems – A Source of Controllable Properties

23.05.2024, godz. 10:15

Gmach Chemii, s. 404

Opublikowano: 20.05.2024

Dzień Biotechnologii w Politechnice Warszawskiej

Rada Dyscypliny Naukowej Biotechnologia Politechniki Warszawskiej zaprasza na Dzień Biotechnologii w Politechnice Warszawskiej

27.05.2024 r., godz. 13:00–16:30  

Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, Audytorium Mościckiego

Opublikowano: 16.05.2024

Seminarium wydziałowe prof. Bartosza A. Grzybowskiego, IBS Center for Algorithmic and Robotized Synthesis – CARS, UNIST

Chemistry in the Age of AI and Robotics Revolutions

21.05.2024 (wtorek), godz. 16:30

Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego

Opublikowano: 15.05.2024

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej 2024

25 maja 2024 r. zapraszamy tych z Państwa, którzy już wiedzą co chcą studiować i tych, którzy jeszcze decyzji nie podjęli. Drzwi Otwarte to świetna okazja do zweryfikowania swoich wyobrażeń, porozmawiania ze studentami i bliższego poznania Wydziałów naszej Uczelni. Atrakcje dla naszych gości zostały zaplanowane w Gmachu Głównym PW i przed nim oraz na Wydziałach Uczelni

Politechnika Warszawska 
Plac Politechniki 1

Opublikowano: 07.05.2024

Stypendium doktoranckie w projekcie NCN Opus 20

Tytuł projektu: Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie "post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)

Termin składania ofert: 7 lipca 2024 r.

Opublikowano: 07.05.2024

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem