Wydarzenia

Seminarium wydziałowe prof. Fernando Colmenaresa, Engineering Research Institute (CR-IEC) at Universidad Cooperativa de Colombia

Virtual reality, digital twins and gamification as a powerful platform for diverse stakeholder cooperation in science, technology and innovation initiatives: CELISE case study

28.11.2023 (wtorek), godz. 14:15

Gmach Technologii Chemicznej, Audytorium Mościckiego

Opublikowano: 20.11.2023

Konferencja naukowo-techniczna „Przemysł Chemiczny”

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia naukowe i praktyczne, a także odniesienia do aktualnej legislacji.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2023 r. w Warszawie, Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

Opublikowano: 20.11.2023

3rd International Conference on Unconventional Catalysis, Reactors and Applications

The 3rd International Conference on Unconventional Catalysis, Reactors and Applications (UCRA-3) will be held in Warsaw, Poland, from 17 till 20 September 2024.

It addresses the continuing trends in catalysis that exceed traditional applications in industrial reactors and are expanding into new areas, such as health, personal protection, climate and energy.

Opublikowano: 17.11.2023

Ostatnie pożegnanie

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy,
że w dniu 12 listopada 2023 roku zmarł

Ś † P
dr hab. inż.

Przemysław SZCZECIŃSKI

emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej

Odeszła od nas Osoba wielkiej prawości, Człowiek ogromnej dobroci i ciepła, ceniony naukowiec o olbrzymiej wiedzy oraz wielkim autorytecie zawodowym i moralnym, znakomity pedagog i wychowawca wielu pokoleń chemików. Wieloletni Kierownik Zakładu Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

    
Dziekan, Rada Wydziału i Społeczność akademicka
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Opublikowano: 14.11.2023

2nd Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2024

Hasłem przewodnim Konferencji zaplanowanej na 23-25 maja 2024 r. jest Pharmaceutical innovations across the borders, a jej tematyka obejmuje szeroki zakres interdyscyplinarnych badań nad lekiem. 

Rejestracja rozpocznie się 1 grudnia 2023 roku.

Opublikowano: 07.11.2023

Konferencja NCBR Horyzont Innowacji

Podczas całego dnia dyskusji, debat i prezentacji podjęte zostaną aktualne tematy, wymagające intensywnego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. To w innowacjach, powstających na styku biznesu i nauki, poszukuje się dziś odpowiedzi na wyzwania związane z przemysłem, klimatem, energetyką, zdrowiem, edukacją, cyfryzacją, dostępem do czystej wody i żywności czy wreszcie bezpieczeństwem państwa i bezpieczeństwem globalnym.

Termin: 8 listopada (środa) 2023 r., godz. 9:00

Transmisja online: w serwisie YouTube»

Opublikowano: 07.11.2023

Wykład otwarty prof. Somana Ninana Abrahama z Duke University Medical Center (USA)

Wieloaspektowe reakcje komórek tucznych w odpowiedzi immunologicznej (Multifaceted Mast Cell Reactions in the Immune Response). Wystąpienie w języku angielskim. 

Termin: 15 listopada, godz. 13:00

Miejsce: CEZAMAT PW, ul. Poleczki 19

Opublikowano: 06.11.2023

Roczny staż w USA w ramach Programu BioLAB – spotkanie informacyjne

Program BioLAB to roczny staż dla studentów i studentek nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych, medycznych i pokrewnych w czterech amerykańskich instytucjach naukowych.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Termin: 13 listopada, godz. 15:30

Miejsce: Gmach Chemii PW, Audytorium Zawadzkiego, ul. Noakowskiego 3

Prowadząca: dr Phil Trella, University of Virginia

Opublikowano: 02.11.2023

Wykład gościnny – prof. Jae-Ho Jeon, Korean Institute of Materials Science/Politechnika Gdańska

Microstructural Control of Functional Ceramics and Its Effects on Dielectric/Piezoelectric Properties

7 listopada 2023 r. (wtorek), godz. 14:15

Opublikowano: 02.11.2023

Stypendium pod choinkę – 2023

To wyjątkowe wyróżnienie dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne, inne), uczestniczą w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzują naukę, angażują się w akcje społeczne i działalność charytatywną. 

Kandydatury mogą zgłaszać władze Uczelni, dziekani wydziałów oraz samodzielnie w swoim imieniu studenci oraz doktoranci.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2023 roku pod adresem eventy@pw.edu.pl. 

Opublikowano: 25.10.2023

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem