Nagrody i odznaczenia

Odznaczenia

Pracownicy Wydziału Chemicznego mogą być odznaczani orderami, Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierowników Jednostek Organizacyjnych Wydziału i w porozumieniu z Komisją RW ds. Nagród i Odznaczeń, kieruje do JM Rektora odpowiednie wnioski, które przygotowywane są przy współudziale osób zainteresowanych. JM Rektor (po akceptacji) przesyła wnioski do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody Ministra

Nauczyciele akademiccy mogą być nagradzani nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne (za poprzedni rok) oraz za całokształt dorobku. Podobnie jak w przypadku odznaczeń Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierowników Jednostek Organizacyjnych Wydziału i w porozumieniu z Komisją RW ds. Nagród i Odznaczeń, kieruje do JM Rektora odpowiednie wnioski, które przygotowywane są przy współudziale osób zainteresowanych. JM Rektor (po akceptacji) przesyła wnioski do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody Rektora

Nauczyciele akademiccy mogą być nagradzani nagrodami Rektora dla nauczycieli za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne (za poprzedni rok lub dwa lata) oraz za całokształt dorobku. Podobnie jak w przypadku odznaczeń Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierowników Jednostek Organizacyjnych Wydziału i w porozumieniu z Komisją RW ds. Nagród i Odznaczeń, kieruje do JM Rektora odpowiednie wnioski, które przygotowywane są przy współudziale osób zainteresowanych.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR