Wydarzenia

Audycja radiowa prezentująca osiągnięcia naszego Wydziału z udziałem Dziekana i naszych wykładowców

W dniu 29.02.2020 Dziekan naszego Wydziału, prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek wraz z profesorami naszego Wydziału - prof. dr. hab. inż. Zbigniewem Brzózką i prof. dr. hab. inż. Ludwikiem Synoradzkim byli gośćmi audycji redaktora Wiktora Niedzickiego o nauce w Halo.Radio. Nasi przedstawiciele opowiedzieli o licznych osiągnięciach Wydziału Chemicznego w zakresie praktycznych zastosowań chemii i wdrożeń opracowywanych na naszym Wydziale. Program o zaletach obecności chemii w naszym życiu można wysłuchać i obejrzeć: audycja radiowa do odsłuchania (otworzy się w nowym oknie), audycja w formie wideo do obejrzenia (otworzy się w nowym oknie).

Opublikowano: 01.03.2020

Współpraca nauka-przemysł w praktyce!

Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski planują nową fazę współpracy z grupą Eneris Polbatt, jedną z 17 spółek, która uczestniczy w Europejskim Aliansie Bateryjnym i ogłoszonym przez Komisję Europejską programie IPCEI (Important Project for Common European Interest) w obszarze bateryjnym. Zgodnie z notyfikacją dotyczącą pomocy publicznej ogłoszoną 9 grudnia 2019 r. osiem uczestniczących państw, w tym Polska, planują przeznaczyć 3,2 miliardy EURO mając na celu wdrażanie na skalę przemysłową badań dotyczących całego łańcucha wartości akumulatorów litowych.

Opublikowano: 16.12.2019

Na Wydziale Chemicznym została zawiązana Platforma Bateryjna

W grudniu 2018 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej została oficjalnie powołona Platforma Materiałów Bateryjnych. W skład platformy wchodzą pracownicy większości Katedr i Zakładów Wydziału. Platforma ma za zadanie zintegrować wszystkich naukowców pracujących nad materiałami, metodami badawczymi i procesami związanymi z przechowywaniem energii aby zacieśnić współpracę i w perspektywie uzyskać efekt synergii.

Lista naukowców obejmuje członków siedmiu jednostek wydziałowych i kilkunastu grup badawczych. Pełna lista poniżej:

Opublikowano: 16.01.2019

Sesja podsumowująca Wolontariat Naukowy w roku 2018/2019

8 września 2019r. odbyła się sesja plakatowa podsumowująca Wolontariat Naukowy w roku 2018/2019 na Wydziale Chemicznym. Niemal 30 studentów II i III roku zaprezentowało swoje osiągnięcia z minionego roku na posterach oraz w krótkich prezentacjach przed Jury Naukowym (wykładowcy Wydziału) oraz Jury Studenckim. W czasie trwającej trzy godziny sesji postery oglądało też duże grono odwiedzających studentów i wykładowców Wydziału a także znajomi i rodziny prezentujących. Trzem najlepiej ocenionym w czasie sesji studentom wręczono nagrody. I miejsce w konkursie zajęła Pani Ksenia Kamińska, II miejsce - Pani Paulina Walczak i III miejsce - Pani Anna Podsiedzik. Gratulujemy!

Wolontariat Naukowy na Wydziale Chemicznym jest dostępny dla studentów conajmniej II roku studiów I stopnia i jest okazją do zapoznania się z rzeczywistą pracą eksperymentalną i badawczą w ramach prac prowadzonych przez pracowników Wydziału w licznych grupach badawczych. Studenci są włączani w prace projektów naukowych zarówno w zakresie badań podstawowych jak i wdrożeniowych, ale zawsze na najwyższym poziomie europejskim. Dzięki temu mają możliwość zapoznać się z licznymi nowymi metodami eksperymentalnymi lub syntetycznym a także z metodologią eksperymentalną najwybitniejszych specjalistów z branży. Tematyka prac w ramach Wolontariatu obejmowała wszystkie dziedziny chemii, np.: prac nad lekami nowej generacji, metod powiększania skali produkcji niezbędnych dla przemysłu chemikaliów, pionierskich ogniw litowo-jonowych, produkcji biotechnologicznej, badań krystalograficznych lub modyfikacji powierzchni grafenu na potrzeby medycyny.

Opublikowano: 15.10.2019

KN Flogiston z pokazami na urodzinowym wykładzie charytatywnym Wiktora Niedzickiego

Charytatywne wykład i pokaz red. Wiktora Niedzickiego połączone z pokazami doświadczeń Koła Naukowego Flogiston z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej odbyły się w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego 21 lutego 2019 r. Akcja z okazji 70. urodzin red. Niedzickiego miała na celu pomoc w zbiórce środków na budowę Domu Ronalda McDonalda przy Szpitalu Pediatrycznym. Dom ma być miejscem dla dzieci długo przebywających
w szpitalu i ich rodziców, by tworzyć namiastkę "domu poza domem". Więcej o budowie Domu Ronalda McDonalda i imprezie charytatywnej z udziałem KN Flogiston na stronie FRM.

Opublikowano: 26.02.2019

Wystawa poświęcona Profesor Danieli Buzie

W związku z niedawną dziesiątą rocznicą śmierci Pani dr hab. Danieli Buzy, prof. PW, wieloletniego kierownika Zakładu Chemii Organicznej naszego Wydziału, Biblioteka Wydziału Chemicznego przygotowała interesującą wystawę, poświęconą Pani Profesor i jej dorobkowi naukowemu. W korytarzu obok biblioteki (I piętro, gmach Chemii) zostały wywieszone plansze zawierające informacje, zdjęcia Pani Profesor Buzy, a także kopie fragmentów jej niektórych prac naukowych. Pracownicy Zakładu Chemii Organicznej bardzo zachęcają pracowników i studentów naszego Wydziału do zapoznania się z tym fragmentem naszej historii i wyrażają gorące podziękowania pracownikom Biblioteki Wydziału Chemicznego za przygotowanie tej wystawy.

Opublikowano: 20.02.2019

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego

Po niemal 80 latach przed Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej wrócił pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego. Uroczyste odsłonięcie popiersia z udziałem Tadeusza Deszkiewicza z Kancelarii Prezydenta RP miało miejsce 14 grudnia 2018 r. Uroczystość odsłonięcia pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego poprowadził prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Jan Baster, Wiceprezes IPN, prof. Ludwik Synoradzki - Przewodniczący komitetu odtworzenia pomnika. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska kombatanckiego oraz darczyńców.

Opublikowano: 20.12.2018

Wspomnienie o prof. Polaczkowej

Wspomnienie o prof. Wandzie Polaczkowej (1901-1985), profesorze zwyczajnym Politechniki Warszawskiej, organizatorce działalności naukowej i akademickiej Wydziału Chemicznego po zakończeniu II Wojny Światowej i kierowniku Katedry (Zakładu) Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w latach 1945-1971, http://www.rdc.pl/podcast/poranek-rdc-wanda-polaczkowa/ https://www.facebook.com/NarodoweMuzeumTechniki/

Opublikowano: 25.05.2018

Podsumowanie warsztatów „Workshop on practical quantum chemistry”

W dniach 14–25 maja 2018 roku na Politechnice Warszawskiej odbyły się warsztaty “Workshop on practical quantum chemistry” zorganizowane przez dr Adama Kubasa z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie.

Opublikowano: 05.06.2018

Workshop on practical quantum chemistry 14.05-15.05 and 21.05-25.05.2018

The workshop is designed particularly for PhD and master students who would like to get theoretical and practical introduction into modern quantum chemistry and molecular modelling. Senior scientists can also benefit from the workshop as the presented state-of-the-art methods can be directly applied in many fields of chemistry. Moreover, participants will learn on one hand side what type of scientific questions can be readily answered by simple calculations and, on the second, hand how to identify problems that would require more elaborate treatment.

Opublikowano: 16.04.2018

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem