Osiągnięcia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Świderskiej NEW

Polimery silnie rozgałęzione jako sorbenty dwutlenku węgla i składniki sieci polimerowych zdolnych do rozpraszania energii

29 września 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 22.09.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sergieia Molchanova NEW

Badania równowagi w roztworach na podstawie rozbieżności parametrów NMR obliczonych i obserwowanych

25 września 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 22.09.2023

Badacze z Wydziału Chemicznego PW w Rankingu Najlepszych Naukowców Research.com NEW

Spośród 11 naukowców z Politechniki Warszawskiej wyróżnionych w zestawieniu Best Scientists in the World, 4 związanych jest z Wydziałem Chemicznym PW, w tym Dziekan Wydziału, prof. Władysław Wieczorek.

Opublikowano: 11.09.2023

Tytuł profesora dla dr hab. inż. Agnieszki Adamczyk-Woźniak

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2023 r. dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak otrzymała tytuł profesora.

Opublikowano: 31.08.2023

Artykuł naukowców naszego Wydziału na okładce Chemical Communications

Artykuł autorstwa dr. inż. Artura Kasprzaka (Katedra Chemii Organicznej) i dr hab. inż. Magdaleny Matczuk (Katedra Chemii Analitycznej) we współpracy z prof. Hidehiro Sakurai z Uniwersytetu w Osace (Japonia) został uhonorowany okładką (outside front cover) czasopisma Chemical Communications.

Opublikowano: 04.08.2023

Dr Paweł Borowiecki w gronie członków European Society of Applied Biocatalysis (ESAB)

ESAB to organizacja zrzeszająca biotechnologów z całej Europy, zajmująca się rozwojem oraz promocją biotechnologii przemysłowej (tzw. białej biotechnologii) wśród pracowników zarówno uczelni wyższych, instytutów naukowych jak i sektora przemysłowego.

Opublikowano: 25.07.2023

Nagrody dla studentów Wydziału Chemicznego PW podczas 64. Konwersatorium Krystalograficznego

Zdobywcą pierwszego miejsca w konkursie za najlepsze wystąpienie ustne w Sekcji Młodych Krystalografów został Dawid Natkowski.

W konkursie na najlepszy poster na podium znaleźli się Karolina Wrochna (II miejsce) oraz Dawid Natkowski (III miejsce).

Gratulujemy!

Opublikowano: 14.07.2023

Studenci Wydziału Chemicznego zwycięzcami V Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej

Studenci naszego Wydziału – Adam Zuba (I miejsce) oraz Michał Fabiański (II miejsce) zostali zwycięzcami V Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej.

Gratulujemy!

Opublikowano: 14.07.2023

Główne wyniki projektu ASTRABAT

Dobiega końca czteroletni projekt ASTRABAT realizowany w ramach programu unijnego Horyzont 2020, którego część prowadzona jest na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (kierownik projektu PW: Leszek Niedzicki), poświęcony opracowywaniu nowych, wysokowydajnych akumulatorów litowo-jonowych typu all-solid-state, do pojazdów elektrycznych. Najważniejsze prace i innowacje w ramach projektu zostały podsumowane w pięciu pakietach informacyjnych dotyczących różnych aspektów technicznych – od dostosowywania elektrolitów po bezfluorowe ciekłe plastyfikatory jonowe.

Opublikowano: 12.07.2023

Artykuł naukowców z Katedry Chemii Fizycznej uhonorowany okładką Chemistry – A European Journal

Artykuł pt. Bis[1]benzothieno[1,4]thiaborins as a Platform for BODIPY Singlet Oxygen Photosensitizers (Chem. Eur. J. 2023, 29, e2023006), autorstwa studentki Karoliny Wrochny, doktorantki Karoliny Urbanowicz, pracowników Pauliny H. Marek-Urban i Krzysztofa Durki oraz współpracowników z polskich i zagranicznych ośrodków, znalazł się na okładce czasopisma Chemistry – A European Journal.

https://doi.org/10.1002/chem.202300680

Opublikowano: 04.07.2023

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem