Osiągnięcia

Nagroda za najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN S.A. dla naukowców z Wydziału Chemicznego

Komisja konkursowa PKN ORLEN S.A. w dorocznym konkursie na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN S.A. przyznała za 2021 rok I miejsce dla autorów pracy z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (zespół w składzie: dr inż. Jerzy Wisialski - główny wykonawca, prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, dr inż. Paweł Ruśkowski, dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki, mgr inż. Michał Kotowicz) zatytułowanej "Koncepcja procesu ciągłego i założenia do projektu instalacji pilotowej węglanu etylenu". Autorom pracy serdecznie gratulujemy osiągnięcia o przemysłowym charakterze.

Opublikowano: 14.01.2022

Nagrody dla absolwentów naszego Wydziału w konkursie Złoty Medal Chemii 2021

Złoty Medal Chemii jest ogólnopolskim konkursem na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z dziedziny nauk chemicznych i pokrewnych. Konkurs ten jest organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN, a sponsorowany przez firmę DuPont. Rokrocznie do konkursu zgłaszanych jest kilkadziesiąt prac z kilkunastu uczelni. W XI edycji tego konkursu duże sukcesy odnieśli absolwenci studiów inżynierskich z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

I Nagrodę – Złoty Medal Chemii – zdobył Paweł Wieczorkiewicz za pracę pt. „Wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Haliny Szatyłowicz.

II Nagrodę – Srebrny Medal Chemii – zdobyła Karolina Urbanowicz za pracę „Hydrofilowe kompleksy boroorganiczne jako efektywne fotouczulacze do zastosowań w terapii fotodynamicznej” wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Durki.

Wyróżnienie uzyskała Aleksandra Bandzerewicz za pracę „Opracowanie i optymalizacja syntezy poli(cytrynianu gliceryny)” wykonaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur.

Medalistami poprzednich edycji konkursu byli: Tomasz Trzeciak (złoty medal, 2012), Krzysztof Borys (srebrny medal, 2012), Artur Kasprzak (srebrny medal, 2015), Paulina Marek (brązowy medal, 2017) oraz Roman Gańczarczyk (brązowy medal, 2020).

Opublikowano: 15.12.2021

Laureaci nagrody im. W. Świętosławskiego z naszego Wydziału!

Laureaci nagrody im. W. Świętosławskiego przyznanej przez Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego w 2021 roku:

1. prof. Andrzej Czerwiński (UW) – nagroda specjalna
2. prof. Władysław Wieczorek (PW) - nagroda I stopnia
3. dr hab. Anna Kajetanowicz (UW) - nagroda II stopnia
4. mgr Patrycja Kowalik (TRI-BIO-CHEM, PW/UW) - nagroda III stopnia

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 13.12.2021

Granty NCN przyznane pracownikom i doktorantom naszego Wydziału

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy i doktoranci naszego Wydziału: dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. PW, prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński oraz prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek (konkurs OPUS) a także mgr inż. Aleksandra Tobolska i mgr inż. Kasper Marchlewicz (konkurs PRELUDIUM). Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Więcej informacji na stronie NCN.

Opublikowano: 06.12.2021

Zespół BoneReg Symbolem Synergii Nauki i Biznesu 2021!

19.11.2021 w Katowicach odbyła się gala wręczenia nagród XI edycji Programu Symbol. W postępowaniu konkursowym wyróżniony i doceniony został Zespół BoneReg kierowany przez dr hab. inż. Agnieszkę Gadomską-Gajadhur. Członkowie Zespołu BoneReg opracowują nowe wypełnienia kostne na potrzeby inżynierii tkankowej. Kapituła Konkursu doceniła innowacyjne podejście do prowadzenia badań naukowych oraz potencjał wdrożeniowy projektu (Lider 11 (LIDER/4/0010/L-11/19/NCBR/2020) finansowanego przez NCBR). Zespół z Wydziału Chemicznego znalazł się w gronie wyróżnionych w innych kategoriach marek takich jak: Kaspersky, Amica, Muszynianka czy Blachy Pruszyński oraz czołowych Uczelni w Polsce. Gratulujemy!

Zachęcamy do obserwowania postępów projektu na stronie FB projektu.

Program Symbol realizowany jest przez redakcję "Monitora Biznesu", niezależnego dodatku do "Rzeczypospolitej", niezależnego dodatku do "Dziennika Gazety Prawnej", autorów publikacji na łamach "Pulsu Biznesu". Z założenia twórców, Symbol powinien pomagać zdobywać nowe kontakty, wzmacniać wizerunek i zwracać uwagę potencjalnych odbiorców.

Opublikowano: 22.11.2021

Badacze z Wydziału Chemicznego wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

W zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020 (przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier) znalazło się sześciu naukowców z naszego Wydziału:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
dr hab. inż. Kamil Paduszyński
prof. dr hab. inż. Adam Proń
prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 10.11.2021

Złoty i srebrny medal dla wynalazków z Wydziału Chemicznego

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2021, odbyła się w zeszłym tygodniu (25-27.10.2021) w formie online. Zespół z Katedry Chemii i Technologii Polimerów zaprezentował tam dwa wynalazki opracowane w ramach projektu Lider 11 (LIDER/4/0010/L-11/19/NCBR/2020, kierownik dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur) finansowanego przez NCBR. Obydwa zgłoszone wynalazki zdobyły medale!
Medal złoty - Wypełnienie kości gąbczastej sieciowane in situ do leczenia osteoporozy (autorzy: A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, K. Kolankowski, M. Wrzecionek).
Medal srebrny - Bioaktywny substytut kości gąbczastej (autorzy: A. Gadomska-Gajadhur, D. Kołbuk, A. Kołakowska, M. Budnicka, P. Ruśkowski).
Serdecznie Gratulujemy!

Opublikowano: 04.11.2021

Doktorant i Studentka naszego Wydziału z nagrodami za najlepsze plakaty na konferencji

Doktorant naszego Wydziału, mgr. inż. Jakub Drapała (Katedra Chemii Fizycznej), zdobył pierwszą nagrodę podczas konferencji ChemSession’2021 za plakat pt. „1,10-phenantroline and imidazole-based photoswitchable dithienylethylenes – UV-VIS spectroscopic behaviour and quantummechanical approach”. Studentka naszego Wydziału, Pani Magdalena Rudowska (Katedra Chemii i Technologii Polimerów), została z kolei wyróżniona za poster pt. „Ditienopirolowa pochodna naftalenodiimidu o charakterze amfifilowym do zastosowań w organicznych tranzystorach elektrochemicznych”. Konferencja odbyła się 24 września 2021 i miała formę zdalną. Gratulujemy osobom nagrodzonym!

Opublikowano: 01.10.2021

Doktorantka naszego Wydziału wyróżniona na międzynarodowej konferencji

W ramach sesji posterowej na konferencji międzynarodowej wyróżniona została doktorantka naszego Wydziału, mgr inż. Joanna Tańska. Konferencja 22nd International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells ABAF 22 odbyła się w dniach 22-25 sierpnia 2021 w Brnie (Czechy). Praca Pani mgr Tańskiej pt. "Solid-State Electrolytes Based on New Polymer for Li-ion Batteries" została wykonana w ramach międzynarodowego projektu ASTRABAT (lata 2020-2023, program UE Horyzont 2020, kierownik: dr hab. inż. Leszek Niedzicki, prof. uczelni). Pani Joanna wykonuje swój doktorat w Katedrze Technologii Chemicznej pod kierunkiem dr hab. inż. Pauliny Wiecińskiej, prof. uczelni. Gratulujemy!

Opublikowano: 23.09.2021

Studentka Wydziału z nagrodą za najlepszy plakat na konferencji

W dniach 6-9 września w Szklarskiej Porębie odbywała się XXV Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów MODPOL 21 organizowana przez Katedrę Inżynierii i Technologii Polimerów Politechniki Wrocławskiej. MODPOL jest najstarszą odbywającą się cyklicznie konferencją polimerową w Polsce. Podczas sesji posterowej plakat inż. Aleksandry Bandzerewicz zatytułowany „Poli(cytrynian gliceryny) do zastosowań biomedycznych” został uznany przez Komitet Naukowy za najlepszy spośród prawie 70! Plakat dotyczył wyników badań prowadzonych przez Panią Aleksandrę, uzyskanych podczas wykonywania pracy inżynierskiej. Aktualnie Pani Aleksandra Bandzerewicz wykonuje pracę magisterską pod kierunkiem dr hab. inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 23.09.2021

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem