Osiągnięcia

Podsumowanie 27 Konferencji microTAS – Katowice 2023

27 konferencja microTAS odbyła się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach w dniach 15-19 października 2023 roku. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka i dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni z Wydziału Chemicznego PW pełnili rolę przewodniczących Konferencji. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 900 naukowców z 39 krajów świata.

Opublikowano: 02.11.2023

Mgr inż. Roman Gańczarczyk laureatem nagrody PTChem za wyróżnioną pracę magisterską

Praca zatytułowana: Elektroaktywne pochodne benzotiadiazolu, benzooksadiazolu i benzoselenadiazolu: synteza, właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne oraz zastosowanie w procesach fotokatalitycznego wytwarzania nadtlenku wodoru, została zrealizowana przez Romana Gańczarczyka pod opieką naukową prof. dr hab. Małgorzaty Zagórskiej i dr Erica D. Głowackiego w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 18.10.2023

Nasi badacze w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Lista Top 2% najbardziej wpływowych naukowców opracowywana jest przez Stanford University we współpracy z Wydawnictwem Elsevier. Zestawienie powstaje na podstawie informacji o dorobku naukowym badaczy zgromadzonym w bazie Scopus. 

Szczegółowe rankingi znajdują się na stronie internetowej: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6.

Opublikowano: 10.10.2023

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna nagrodzona medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Orłem Wprost dla Nauki.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego to najwyższe wyróżnienie PTChem przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. 

Orzeł Wprost dla Nauki to nagroda, którą otrzymują wybitni przedstawiciele polskich uczelni, firm i instytucji, czynnie wspierający inicjatywy badawcze i rozwój naukowców.

Opublikowano: 06.10.2023

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Patrycji Wińskiej

Uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2023 r. dr Patrycja Wińska otrzymała stopień doktora habilitowanego

Opublikowano: 06.10.2023

1 miejsce w konkursie CHEMKATON dla zespołu studentów z Wydziału Chemicznego PW

Zespół ORBITALSI w składzie:

  • Grzegorz Jędrzejczyk – lider zespołu
  • Anna Podobas
  • Artur Pytliński,

pokonał wszystkich konkurentów i zajął 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie CHEMKATON, WIELKIE WYZWANIE – CHEMIA.

Opublikowano: 05.10.2023

Publikacja naukowców związanych z Wydziałem Chemicznym PW wydana przez Cambridge Scholars Publishing

Tytuł: Basic and Advanced Calculations for the Solution of Problems in the Chemical Industry

Autorzy: Krzysztof Schmidt-Szałowski, Krzysztof Krawczyk, Jan Petryk, Jan Sentek, Ewa Iwanek

Rok wydania: 2023

Opublikowano: 03.10.2023

Mgr inż. Klaudia Rogala z nagrodą na konferencji ABAF24

Klaudia Rogala, doktorantka związana z Wydziałem Chemicznym PW otrzymała nagrodę za najlepszy poster na międzynarodowej konferencji Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells w Brnie. 

Opublikowano: 02.10.2023

Tytuł profesora dla dr hab. inż. Wioletty Raróg-Pileckiej

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 7 września 2023 r. dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka otrzymała tytuł profesora.

Opublikowano: 27.09.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Kozon-Markiewicz

Nowe polimery antybakteryjne zaburzające ciągłość dwuwarstwy lipidowej, badania mechanizmów aktywności i regulacji przewodnictwa jonowego

6 października 2023 r., godz. 13:15 

Opublikowano: 25.09.2023

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem