Osiągnięcia

Projekty naukowców z Wydziału Chemicznego PW z finansowaniem przyznanym w konkursie MAT-Lab 3

Do finansowania skierowano 5 projektów, w tym 2 badaczy z naszego Wydziału: dr hab. inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur, prof. uczelni i dr hab. inż Krzysztofa Durki.

Opublikowano: 23.04.2024

Wyniki konkursu Materials for Young-2

Do finansowania skierowano 5 projektów, w tym 2 badaczek z naszego Wydziału: dr inż. Marty Jarczewskiej i dr inż. Pauliny Marek-Urban.

Opublikowano: 23.04.2024

Laureaci konkursu NChem.5 w roku 2024

Laureatami tegorocznej edycji konkursu NChem.5 na granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Nauki Chemiczne zostali: 
— dr hab. inż. Maciej Dranka, prof. uczelni, 
— dr inż. Anna Kowalkowska, 
— dr hab. inż. Marek Królikowski, prof. uczelni, 
— dr hab. inż. Kamil Paduszyński, prof. uczelni, 
— dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka, prof. uczelni, 
— dr inż. Marcin Poterała.

Opublikowano: 18.04.2024

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Broszkiewicza

Badanie kompatybilności nowych elektrolitów ciekłych zawierających sól LiTDI z materiałami elektrodowymi

22 kwietnia 2024 r., godz. 15:15

Opublikowano: 11.04.2024

Mgr inż. Joanna Tańska laureatką VI edycji konkursu „Mój doktorat w 180 sekund”

22 marca 2024 r. odbył się finał krajowy VI edycji konkursu Mój doktorat w 180 sekundLaureatką pierwszej nagrody jury, ufundowanej przez Ambasadę Francji i Instytut Francuski, została doktorantka naszego Wydziału – mgr inż. Joanna Tańska.

Opublikowano: 10.04.2024

Artykuł dr hab. inż. Artura Kasprzaka, w prestiżowym czasopiśmie

Artykuł pt. Supramolecular Chemistry of Sumanene został opublikowany w czasopiśmie Angewandte Chemie International Edition (IF = 16,6).

Opublikowano: 03.04.2024

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Patryka Sikorskiego

Niewodne układy dwufazowe z solami lub węglowodanami

5 kwietnia 2024 r., godz. 13:15

Opublikowano: 27.03.2024

Minister Nauki przyznał stypendia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Politechnika Warszawska może pochwalić sie 14 laureatami, wśród których znajduje się studentka Wydziału Chemicznego – Karolina Wrochna.

Opublikowano: 26.03.2024

Artykuły naszych pracowników opublikowane w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu (IF) (2023)

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2023 (stan na 31-12-2023 r.).

Opublikowano: 19.03.2024

Wyniki III edycji konkursu na finansowanie udziału nauczycieli akademickich w zagranicznych usługach edukacyjnych podnoszących kompetencje dydaktyczne

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 10 wniosków.
Na liście wybranych znajduje się wniosek prof. Małgorzaty Adamczyk z naszego Wydziału.

Opublikowano: 04.03.2024

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem