Osiągnięcia

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Patrycji Wińskiej

Uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2023 r. dr Patrycja Wińska otrzymała stopień doktora habilitowanego

Opublikowano: 06.10.2023

1 miejsce w konkursie CHEMKATON dla zespołu studentów z Wydziału Chemicznego PW

Zespół ORBITALSI w składzie:

  • Grzegorz Jędrzejczyk – lider zespołu
  • Anna Podobas
  • Artur Pytliński,

pokonał wszystkich konkurentów i zajął 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie CHEMKATON, WIELKIE WYZWANIE – CHEMIA.

Opublikowano: 05.10.2023

Publikacja naukowców związanych z Wydziałem Chemicznym PW wydana przez Cambridge Scholars Publishing

Tytuł: Basic and Advanced Calculations for the Solution of Problems in the Chemical Industry

Autorzy: Krzysztof Schmidt-Szałowski, Krzysztof Krawczyk, Jan Petryk, Jan Sentek, Ewa Iwanek

Rok wydania: 2023

Opublikowano: 03.10.2023

Mgr inż. Klaudia Rogala z nagrodą na konferencji ABAF24

Klaudia Rogala, doktorantka związana z Wydziałem Chemicznym PW otrzymała nagrodę za najlepszy poster na międzynarodowej konferencji Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells w Brnie. 

Opublikowano: 02.10.2023

Tytuł profesora dla dr hab. inż. Wioletty Raróg-Pileckiej

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 7 września 2023 r. dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka otrzymała tytuł profesora.

Opublikowano: 27.09.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Kozon-Markiewicz

Nowe polimery antybakteryjne zaburzające ciągłość dwuwarstwy lipidowej, badania mechanizmów aktywności i regulacji przewodnictwa jonowego

6 października 2023 r., godz. 13:15 

Opublikowano: 25.09.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Świderskiej

Polimery silnie rozgałęzione jako sorbenty dwutlenku węgla i składniki sieci polimerowych zdolnych do rozpraszania energii

29 września 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 22.09.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sergieia Molchanova

Badania równowagi w roztworach na podstawie rozbieżności parametrów NMR obliczonych i obserwowanych

25 września 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 22.09.2023

Badacze z Wydziału Chemicznego PW w Rankingu Najlepszych Naukowców Research.com

Spośród 11 naukowców z Politechniki Warszawskiej wyróżnionych w zestawieniu Best Scientists in the World, 4 związanych jest z Wydziałem Chemicznym PW, w tym Dziekan Wydziału, prof. Władysław Wieczorek.

Opublikowano: 11.09.2023

Tytuł profesora dla dr hab. inż. Agnieszki Adamczyk-Woźniak

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2023 r. dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak otrzymała tytuł profesora.

Opublikowano: 31.08.2023

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem